Gå til innholdet
geomatikklogo
Vi passer på samfunnets nervetråder
Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Geomatikk gruppen

Geomatikk gruppen består av følgende selskaper:
logo geomatikk

Geomatikk AS opererer en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvising med tilknyttede tjenester som søknadsbehandling vei og VA, samt koordinering av planer - KGrav.
Selskapet er landets ledende miljø innen dokumentasjon av ledningsnett, samt råte- og tilstandskontroll av stolper.
Selskapet henvender seg til ledningseiere, entreprenører, offentlig virksomhet og bedrifter i det private næringslivet.

logo geoikt

Geomatikk IKT er en av landets ledende leverandører av løsninger knyttet til dokumenthåndtering, datafangst i felt og konsulenttjenester!


logo geosurvey

Selskapet er et av landets ledende innen geomatikk, modellering og landmåling, og har en landmålerstab består av 40 teknikere, ingeniører og sivilingeniører. Geomatikk Survey har sentral godkjenning for ansvarsrett etter den reviderte plan- og bygningsloven for fagområdene, prosjekterende og utførende, og kontroll av disse innenfor tiltaksklasse 3.


logo geomatikk

Geomatikk Sverige AB opererer en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvising i Sverige med tilknyttede tjenester.

logo geomatikk

Geomatikk Finland Oy er nå under etablering.


KOORDINERING AV PLANER - KGrav
Geomatikk har utviklet en løsning for koordinering av planlagte gravearbeider.

 
SØKNADSBEHANDLING
VEI OG VA - GeoSak

Geomatikk leverer løsninger for registrering, saksbehandling og oppfølging av søknader
knyttet til vei og VA.
 
SAMORDNET GRAVEMELDING OG KABELPÅVISNING
Geomatikk utfører en lands-dekkende tjeneste for gravemelding og
kabelpåvisning,
 
DOKUMENTASJON AV LEDNINGSNETT
Geomatikk er landets ledende miljø på dokumentasjon av ledningsnett.
 
RÅTE OG TILSTANDSKONTROLL
Geomatikk utfører råte- og tilstandskontroll av stolper.