Gå til innholdet
geomatikklogo
Vi passer på samfunnets nervetråder
Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Om Geomatikk AS

Geomatikk AS opererer en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvising med tilknyttede tjenester som søknadsbehandling for vei og VA, samt koordinering av planer - KGrav.

Selskapet er landets ledende miljø innen dokumentasjon av ledningsnett, samt råte- og tilstandskontroll av stolper.

Selskapet henvender seg til ledningseiere, entreprenører, offentlig virksomhet og bedrifter i det private næringslivet.

KOORDINERING AV PLANER - KGrav
Geomatikk har utviklet en løsning for koordinering av planlagte gravearbeider.

 
SØKNADSBEHANDLING
VEI OG VA - GeoSak

Geomatikk leverer løsninger for registrering, saksbehandling og oppfølging av søknader
knyttet til vei og VA.
 
SAMORDNET GRAVEMELDING OG KABELPÅVISNING
Geomatikk utfører en lands-dekkende tjeneste for gravemelding og
kabelpåvisning,
 
DOKUMENTASJON AV LEDNINGSNETT
Geomatikk er landets ledende miljø på dokumentasjon av ledningsnett.
 
RÅTE OG TILSTANDSKONTROLL
Geomatikk utfører råte- og tilstandskontroll av stolper.