Gå til innholdet
geomatikklogo
Vi passer på samfunnets nervetråder
Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Foretaksopplysninger

Geomatikk AS
Økernveien 94,
N-0579 OSLO
Norway

NO 987 831 553 MVA

Styret:
Ketil Sandhaug, styreleder
Knut Bratsberg, styremedlem
Mette Borg, styremedlem
Marit Hustad, styremedlem

Daglig leder:
Knut Bratsberg

Revisor:
RSM HASNER KJELSTRUP & WIGGEN AS
Filipstad brygge 1, 0252 Oslo

Bankforbindelse:
Nordea Bank Norge ASA  - kto 6003 06 69056
SWIFT: NDEANOKK IBAN: NO7360030669056

oslo-2
KOORDINERING AV PLANER - KGrav
Geomatikk har utviklet en løsning for koordinering av planlagte gravearbeider.

 
SØKNADSBEHANDLING
VEI OG VA - GeoSak

Geomatikk leverer løsninger for registrering, saksbehandling og oppfølging av søknader
knyttet til vei og VA.
 
SAMORDNET GRAVEMELDING OG KABELPÅVISNING
Geomatikk utfører en lands-dekkende tjeneste for gravemelding og
kabelpåvisning,
 
DOKUMENTASJON AV LEDNINGSNETT
Geomatikk er landets ledende miljø på dokumentasjon av ledningsnett.
 
RÅTE OG TILSTANDSKONTROLL
Geomatikk utfører råte- og tilstandskontroll av stolper.