Gå til innholdet
geomatikklogo
Vi passer på samfunnets nervetråder
Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Historikk

1996
Telenor INKA opprettes for å markedsrette virksomheten mot nye bransjer – rekrutterer kompetanse
  • Forretnings- / produktutvikling
  • Rådgiving

1997
Selskapet skifter navn til Telenor Geomatikk


2000

Telenor Geomatikk inngår i Bravida-gruppen og skifter navn til Bravida Geomatikk

2005

Bravida Geomatikk blir solgt til private investorer og skifter navn til Geomatikk AS
  • Alle rettigheter, forpliktelser og aktiva overført
  • Ledelse og øvrige ansatte virksomhetsoverføres
  • Strategier videreføres uforandret

2009
Divisjon IKT blir fra 1. september utskilt som eget selskap - Geomatikk IKT AS


2013
Landmålingsvirksomheten i Geomatikk, med unntak av ledningsmåling,
blir fra 1. juli utskilt som eget selskap - Geomatikk Survey AS
KOORDINERING AV PLANER - KGrav
Geomatikk har utviklet en løsning for koordinering av planlagte gravearbeider.

 
SØKNADSBEHANDLING
VEI OG VA - GeoSak

Geomatikk leverer løsninger for registrering, saksbehandling og oppfølging av søknader
knyttet til vei og VA.
 
SAMORDNET GRAVEMELDING OG KABELPÅVISNING
Geomatikk utfører en lands-dekkende tjeneste for gravemelding og
kabelpåvisning,
 
DOKUMENTASJON AV LEDNINGSNETT
Geomatikk er landets ledende miljø på dokumentasjon av ledningsnett.
 
RÅTE OG TILSTANDSKONTROLL
Geomatikk utfører råte- og tilstandskontroll av stolper.