Gå til innholdet
geomatikklogo
Vi passer på samfunnets nervetråder
Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Vi er pålitelige

I Geomatikk er vi pålitelige, og vi gir våre kolleger tillit gjennom å:
  • Være Punktlige
  • Være til å stole på
  • Utføre det vi lover
  • Følge opp saker og sørge for god overlevering til kolleger
  • Være opptatt av egen kvalitet
  • Melde fra og begrunner avvik
Pålitelige