Gå til innholdet
geomatikklogo
Vi passer på samfunnets nervetråder
Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Gravemelding og kabelpåvisning

Geomatikk utfører en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvisning, og utfører i dag denne tjenesten for mer enn 130 ulike infrastruktureiere.

Det er etablert en web-basert løsning for registrering av henvendelser som er tilgjengelig gjennom gravemelding.no. Her kan man enkelt søke om gravetillatelse eller klarering av området for kabler/ledninger. Våre kundesentre håndtere også henvendelser som kommer inn via e-post, fax og telefon.

Kommer gravearbeidene i konflikt med infrastruktur vil Geomatikk sørge for påvisning av denne infrastrukturen i felt, slik at denne ikke blir skadet.

_JAN4926
Kontakt våre kundesenter:
Telefon    09146
E-post      www.gravemelding.no