Gå til innholdet
geomatikklogo
Vi passer på samfunnets nervetråder
Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Koordinering av planer - KGrav

Geomatikk har utviklet en web-basert løsning for koordinering av planlagte gravearbeider.
Formålet med løsninger er å sikre bedre koordinering mellom aktørene, og som en konsekvens av dette redusere graving i veigrunnen. Dette vil igjen føre til at både kostnad for veivedlikeholdet og skader på annen infrastruktur blir redusert.

Løsningen er beregnet for infrastruktureiere som foretar utbyggingsprosjekter som krever en forhåndsgodkjent plan. Den enkelte aktør registrerer sine planer samt hvilket geografisk område det skal graves i. Løsningen sørger for at relevante aktører blir varslet og kan ta stilling til en eventuell koordinering.  Ferdig koordinerte planer oversendes aktuelle forvaltere for saksbehandling.

Løsningen inneholder også en publikumsportal som gir publikum og næringsliv informasjon om graveaktiviteten i områder. Denne portalen vil bli integrert i kommunens hjemmesider. For mer informasjon se www.gravearbeider.no.
grav_koordinering-av-planer-2
Innlogging KGrav