Gå til innholdet
geomatikklogo
Vi passer på samfunnets nervetråder
Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Dokumentasjon av ledningsnett

Geomatikk er landets ledende miljø innen dokumentasjon av ledningsnett og har god kompetanse på de fleste NIS og GIS-system som er i bruk på det norske markedet.
Vi kan jobbe i kundens lokaler eller i egne lokaler med nettilgang til kundens system. Vi har utført oppdrag for Telenor og andre telekomaktører, en rekke energiverk og andre ledningseiere over hele landet. Geomatikk tilbyr:

 • feltdatafangst, gamle og nye anlegg
  • opplytting av ledningsnett
  • innmåling av kabler og komponenter
  • registrering av innhold i skap/trafo etc
 • prosjektering og registrering av nyanlegg
 • kvalitetsheving av eksisterende informasjon
 • konvertering av analoge ledningskart og skisser
 • rådgiving knyttet til etablering/kvalitetsheving av NIS
kundesenter_geo
KOORDINERING AV PLANER - KGrav
Geomatikk har utviklet en løsning for koordinering av planlagte gravearbeider.

 
SØKNADSBEHANDLING
VEI OG VA - GeoSak

Geomatikk leverer løsninger for registrering, saksbehandling og oppfølging av søknader
knyttet til vei og VA.
 
SAMORDNET GRAVEMELDING OG KABELPÅVISNING
Geomatikk utfører en lands-dekkende tjeneste for gravemelding og
kabelpåvisning,
 
DOKUMENTASJON AV LEDNINGSNETT
Geomatikk er landets ledende miljø på dokumentasjon av ledningsnett.
 
RÅTE OG TILSTANDSKONTROLL
Geomatikk utfører råte- og tilstandskontroll av stolper.