Gå til innholdet
geomatikklogo
Vi passer på samfunnets nervetråder
Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Filkonvertering

Geomatikk bistår med konvertering av filer til annet format og/eller annet koordinatsystem

Geomatikk tilbyr nå konvertering mellom ulike GIS-format. Ved hjelp av konverteringstjenesten kan man bestille et filformat som passer ønsket bruk, behov og programvare.

Geomatikk er spesialisert innenfor ledningsdata, men vi kan også konvertere data innenfor andre fagfelt ved behov.

I hovedsak konverterer vi mellom formatene SOSI, SHAPE, DXF/DWG, men vi kan eventuelt konvertere mellom andre format.  Vi kan også konvertere mellom ulike koordinatsystem.

Pris pr fil er kr 1500,-

Geomatikk kan ikke garantere for at absolutt alle metadata følger med i forbindelse en konvertering. Det er også viktig å merke seg at vi leverer i sosi-format, men ikke innenfor sosi-standarden.

For bestilling av filkonvertering, trykk her

kartutsnitt