Gå til innholdet
geomatikklogo
Vi passer på samfunnets nervetråder
Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Konvertering av data

Konvertering av eksisterende data er den mest kritiske faktoren ved innføring eller bytte av nettinformasjonssystem (NIS). Konvertering er en svært tids-, ressurs- og kostnadskrevende prosess som kan utgjøre inntil 70 % av totalkostnaden ved implementering av digitalt system.

Geomatikk har lang erfaring innenfor området datakonvertering, og kan bidra med:
  • Valg av konverteringsstrategi
  • Konvertering av eksisterende analoge og digitale data
  • Strategiske valg og etablering av produksjonslinjer, opplæring av personalet
  • Skanning av kart, teknisk og administrativ dokumentasjon
  • Bearbeiding, vektorisering, tekstgjenkjenning, etc. av skannet informasjon
  • Digitalisering og registrering av objektinformasjon/egenskapsdata
  • Utarbeiding av opplæringsstrategi, opplæring av instruktører/personale
  • Brukerstøtte
gis-konvertering-2