Gå til innholdet
geomatikklogo
Vi passer på samfunnets nervetråder
Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Kvalitetsheving

For å kunne ha størst mulig nytteverdi av nettinformasjonssystemet, er det avgjørende at datagrunnlaget holder tilstrekkelig kvalitet.

De aller fleste bedrifter har datagrunnlag med varierende datakvalitet, og det kan i noen tilfelle være vanskelig å skille mellom kvaliteten på de ulike datasett.

Geomatikk har i mange år vært engasjert i arbeidet med kvalitetsheving av data på ulike nivåer. Vår viktigste erfaring er å gjøre grundige analyser før arbeidet igangsettes, der det er fokus på å forbedre kvaliteten på de områder som gir størst mulig nytteverdi. Vi kan bistå med å gjennomføre analyser, samt utarbeide en plan for kvalitetsheving. Deretter kan vi bistå med å få gjennomført kvalitetshevingsarbeidet.
gis-kvalitetsheving-2