Ledningsmåling

Geomatikk har lang erfaring med innmåling av alle typer ledninger

Geomatikk har gjennom mange års erfaring bygget opp effektive produksjonslinjer for feltdatafangst. Vårt feltpersonale har mange års erfaring og kan utføre datafangst av ulike typer ledningsnett.

Vi kan bistå med alt fra registrering av eksisterende ledningsnett fra bunnen av, til registrering av nyanlegg. I en del tilfeller er feltdatafangst ofte den eneste muligheten til å få etablert dokumentasjon med tilstrekkelig kvalitet. Vi bistår både med innmåling av geografisk posisjon, nett-topologi og egenskaper om de ulike nettelementer.

Vi benytter avansert feltdatafangstverktøy og har moderne utstyr for geografisk posisjonering.
Vi har god erfaring med å lasta data inn i de fleste nettinformasjonsssystemer, og kan derfor levere data på riktig format.

Vil du vite mer?

Kontakt oss:

Bjørn Solberg, markedskonsulent
977 96 286
bjorn.solberg@geomatikk.no

Last ned vår brosjyre:

Kommer senere