Gå til innholdet
geomatikklogo
Vi passer på samfunnets nervetråder
Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Ledningsmåling

Geomatikk har lang erfaring med innmåling av alle typer ledninger 
Geomatikk har gjennom mange års erfaring bygget opp effektive produksjonslinjer for feltdatafangst.
Vi kan bistå med alt fra registrering av eksisterende data fra bunnen av til registrering av nyanlegg. I en del tilfeller er feltdatafangst ofte den eneste muligheten til å få etablert dokumentasjon med tilstrekkelig kvalitet. Vi bistår både med innmåling av geografisk posisjon, nett-topologi og egenskaper om de ulike nettelementer. 

Vi benytter avansert feltdatafangstverktøy og har moderne utstyr for geografisk posisjonering.


landmaaling1_medium