Råte- og tilstandskontroll av stolper

Geomatikk utfører råte- og tilstandskontroll samt registrering av stolpens posisjon og egenskaper med tilhørende installasjoner og teknisk utstyr.

  • Sjekk av råteskade og råtevurdering
  • Kontroll av stolpens bakkefeste etter foreskrevne regler
  • Kontroll av barduner
  • Vurdering av vegetasjon og andre terrengfaktorer
  • Sikkerhetsvurdering
  • Merking av stolper
  • Opplysninger om kontroll, tidspunkt og plassering registreres og arkiveres
  • Kravet til stolpekontroll er at det skal gjennomføres systematisk kontroll av stolper innen 20 år etter oppføring, deretter skal stolpene undersøkes minst hvert 10. år.

Geomatikk holder seg løpende oppdatert om utviklingen innenfor fagområdet både i form av nytt utstyr og nye metoder. Vi er en av deltakerne i FoU prosjektet Råtekontroll og restlevetidsvurdering av trestolper i regi av Energi Norge og SINTEF.

Geomatikk har utviklet en feltløsning for effektiv og sikker registrering av informasjon, som viser stolpenes posisjon i forhold til grunnkartet. Løsningen kan enkelt tilpasses kundens behov i forhold til hvilken informasjon som skal registreres. Våre erfarne stolpekontrollører samler inn data ute i felten, og disse vil deretter overføres til kundens NIS-system. Vi kan også importere eksisterende informasjon inn i løsningen før kontrollen starter, slik at eksisterende data lettere kan benyttes og oppdateres under kontrollen.

Nyhet:
Vi kan nå tilby innmåling av stolper med nyeste generasjon GNSS mottaker med CPOS korreksjoner. Dette betyr at vi nå kan posisjonere stolpene med centimeters nøyaktighet.
Nytt av året er også at vi kan ta bilder av stolpene for oversikt av nettet og avvik. Bildene blir lagret på stolpe objektet og kan også leveres sammen med resultatene fra kontrollen.

Vil du vite mer?

Kontakt oss:

Bjørn Solberg, markedskonsulent
977 96 286
bjorn.solberg@geomatikk.no

Last ned vår brosjyre:

Kommer senere