Gå til innholdet
geomatikklogo
Vi passer på samfunnets nervetråder
Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Søknadsbehandling Vei og VA - GeoSak

Geomatikk har utarbeidet en fleksibel web-løsning for registrering og ferdigmelding av søknad om graving/ disponering av offentlig grunn. Løsningen omfatter også søknad om VA/sanitærarbeider og vannmåler.
Formålet med løsningen er å få etablert en web-basert søknadsportal integrert i kommunens web-sider.

Løsningnen består av en kundeportal der søkere kan ha en oversikt over sine søknader, samt enkelt kunne registrere og følge opp nye søknader. Den enkelte søker vil bygge opp sin kundeprofil med detaljer om kontaktinformasjon og hvordan man vil bli varslet om endring i status på sine søknader.

Saksbehandler i kommunen vil få melding om aktuelle søknader og vil benytte løsningen til å behandle søknadene. Dette fører til raskere saksbehandling og reduserte kostnader relatert til saksbehandling av gravesøknader.  Løsningen er integrert med RoSy og Gemini Oppfølging/Vannmåler, dvs. at saksbehandler benytter disse verktøyene til behandlng av søknadene.

Løsningen inneholder også en publikumsportal som gir publikum og næringsliv informasjon om graveaktiviteten i områder. Denne portalen vil bli integrert i kommunens hjemmesider. For mer informasjon se www.gravearbeider.no.
MaxEmanuelson_AX_4393-Edit