GeoSak - Smidig søknadsbehandling vei og VA

Gravearbeider på kommunens grunn er nødvendig, men fører ofte til begrensninger i fremkommelighet og slitasje på veidekket og fortau. Det er derfor i kommunens og innbyggernes interesse å ha oversikt over hvor det graves og hvem som graver.

Geomatikk har utviklet løsninger som støtter hele verdikjeden fra planlegging/prosjektering til ferdigmelding oppfølging av gravearbeider. I denne sammenheng har vi utviklet GeoSak som gir kommunen et effektivt verktøy for behandling og oppfølging av søknader om graving eller søknader om disponering av offentlig grunn. Løsning håndterer også behandling av søknader om VA-/sanitærarbeider og vannmåler.

Mer enn en IT-løsning

Våre løsninger skiller seg fra våre konkurrenter med at vi i tillegg til å levere en ren IT-løsning også leverer tjenester for å sikre at innholdet i de søknader som kommer til behandling holder en gitt kvalitet. Videre har vi utviklet verktøy for effektiv oppfølging og kontroll av gravearbeidene i felt - GeoSakFelt.

Ulovlige gravearbeider kan føre til skader på offentlig og privat eiendom, samt medføre betydelige reparasjonskostnader. Vi i Geomatikk passer på at alle som graver i din kommune også må søke om gravetillatelse. Når en henvendelse om graving registreres i gravemelding.no som berører offentlig grunn, kan vi sørge for at det blir registrert en søknad på saken. Når søknaden blir sendt inn, vil vi sikre at søknaden er komplett og klar for behandling av en kommunal saksbehandler.  

Gravearbeid er vår spesialitet

Geomatikk fungerer som et knutepunkt mellom entreprenører, netteiere og kommuner. I 2016 håndterte våre saksbehandlere og  feltteknikere cirka 110 000 gravehenvendelser og 60 000 påvisninger i felt på vegne av over 160 netteiere. Med andra ord har vi full kontroll på alle gravearbeider og er daglig i kontakt med entreprenørene gjennom våre løsninger. Det gir oss optimale forutsetninger for å levere en effektiv tjeneste til våre kommunekunder. I dag benytter mer enn 60 kommuner våre løsninger til søknadsbehandling.

Tett dialog med graveentreprenøren

Vår oppgave er å beskytte samfunnskritiske ledningsnett mot avbrudd og skader. For lykkes med dette, er det viktig at vi har en tett dialog med entreprenører og byggherrer om gravearbeidene, slik at det søkes om gravetillatelse. Dette gjør vi gjennom å tilby enkle og effektive løsningen til den som skal grave.

Våre løsninger er utarbeidet i tett samarbeid med graveentreprenørene. Vi har et tett samarbeid med Maskinentreprenørenes Forbund, der formålet er å få tilpasset våre løsninger til deres behov. Tusener av brukere benytter vår kundeportal for registrering av både gravehenvendelser og gravesøknader. Vi har i den senere tid laget mobilapper som gjør det enkelt for den som graver å følge med hva som skjer. Dette bidrar til å skape en tettere relasjon mellom den som graver og de kommunale saksbehandlerne. I tillegg blir det lettere å dokumentere hva som har skjedd når ferdigmelding skal sendes inn.

Gevinster ved en effektiv prosess for søknadsbehandling

Med Geomatikks løsning GeoSak får du kontroll over hele prosessen i forkant, under og etter et gravearbeide eller et annet tiltak som berører offentlig grunn.

Spar tid

Geomatikk tar seg av den initielle kontakten med entreprenørene. Dermed kan din kommune konsentrere sin arbeidsinnsats på selve saksbehandlingen og oppfølgingen av gravearbeidet.

Få inn gebyrene

Vi tilbyr en effektiv prosess for å lage et fakturagrunnlag og som gir deg oversikt over økonomien i tilknytning til dette. Dette gjør det enklere å følge opp at alle som graver blir fakturert, samt hvem som ikke har gjort opp for seg.

Få oversikt

Se hvor det graves, når det graves og hvem som graver i en oversiktlig løsning. Vi leverer også en publikumsportal som viser alle pågående gravearbeider i din kommune. Dette vil være fremstå som en integrert del av kommunens web-sider, og være et viktig bidrag til å levere digitale tjenester til innbyggere og næringslivet i kommunen.

Øk sporbarheten

Med vårt søkbare, digitale arkiv sikrer du at dokumentasjonen følger gjeldende krav og regler. Komplett dokumentasjon minsker også risikoen for uforutsette reparasjonskostnader.

Oppfyller kommunens krav om journalføring - NOARK-5 godkjent

GeoSak lagrer alle innkomne og utgående hendelser som journalposter. All informasjon lagres i en NOARK-5 godkjent database, slik at dokumenter kan avleveres for langtidslagring.

Enklere å utføre kontroller

Vår app GeoSak Felt hjelper din kommune å gjennomføre enkle kontroller. Appen inneholder all informasjon om søkander, et kartoversikt som viser pågående gravearbeider og ferdige kontrollskjemaer som kan tilpasses ditt formål. Resultatene fra kontrollene journalføres og lagres i GeoSak

Vil du vite mer?

Kontakt oss:

Bjørn Solberg, markedskonsulent
977 96 286
bjorn.solberg@geomatikk.no

Hilde I. Moberg, produktansvarlig/prosjektleder
454 07 533
hilde.moberg@geomatikk.no

Last ned vår brosjyre:

Kommer senere