braArkiv - der alle historiske data samles på ett sted

I braArkiv kan vi samle både skannet papirarkiv, historiske baser fra sakarkiv og fagsystem, samt avsluttede saker i produksjonsarkivet. På denne måten blir braArkiv et komplett oppslagsverk for historisk arkivinformasjon - uavhengig av opprinnelig kilde og system.

braArkiv - alt på ett sted, alt i ett søk

braArkiv er en elektronisk dokumentsamling og et oppslagsverk hvor vi samler både skannet papirarkiv og historiske dokumenter fra sakarkiv og fagsystemer. Ved å samle alle historiske data på ett sted, med en enhetlig kategorisering og struktur, forenkles både saksbehandling og dialog med publikum.

Arkivet er historie - braArkiv er nåtid

braArkiv er ikke et nytt arkiv, men en dokumentsamling fra ulike kilder. braArkiv inneholder kopier av historiske data, og tillater oppdatering av dokumenter og data uten å komme i konflikt med arkivlov og forskrift.

braArkiv kan tilpasses de fleste behov i privat og offentlig sektor.

I kommunal sektor benyttes braArkiv som digitalt arkiv og oppslagsverk for blant annet eiendom, målebrev, vann og avløp, plan og bygge- og seksjoneringssaker. Innen privat sektor har vi levert braArkiv til flere kunder innen bank / finans og energi.

Et digitalt arkiv med alt i ett søk

Søkefunksjonalitet

braArkiv tilbyr ulike måter å søke og gjenfinne informasjon på, som for eksempel søk ved hjelp av objektbaserte nøkler som GID, adresse og metadata, eller fritekst.

Tilgangskontroll for hvem som kan se digitalt arkiv

Tilgangskontroll

 Tilgangsstyring er mulig på flere nivåer, i tillegg til at det finnes støtte for gradering av arkivdeler og dokumenter. Dette gjelder både ved bruk av lokale brukere eller bruk av organisasjonens egen AD.

Integrasjoner for digitalt arkiv

Integrasjoner

braArkiv støtter SØK og HENT DOKUMENT via GeoIntegrasjon fra for eksempel Acos WebSak, Public360, Ephorte/Elements eller ESA. braArkiv kan også integreres med eByggesak. Vi tilbyr også URL-kobling og web services.

Les mer om integrasjoner i braArkiv

Enkelt og oversiktlig brukergrensesnitt

braArkiv er svært fleksibelt og attributter og søkefunksjonalitet kan konfigureres akkurat slik du ønsker. Vi tilbyr en rekke funksjonaliteter i forbindelse med søk og dokumenthåndtering.

  • Minibilder og forhåndsvisning av dokumenter
  • Filtrering og gruppering på metadata og kategorier
  • Søk på tvers av arkivdeler
  • Opplasting, redigering og sletting av dokumenter
  • Attributtfelt for skjerming av dokumenter og tilgangskontroll
  • Utskrift
  • Nedlasting som ZIP
  • Videresending via epost
  • Nedlasting av innsyns- og arkivverdig variant av dokumenter
Dame ser på et digitalt arkiv i braArkiv grensesnitt
Enhetlig arkivstruktur i et digitalt arkiv

Enhetlig merking og struktur

Uavhengig av hvor dataene opprinnelig kommer fra, sørger vi for at all data i braArkiv sammenstilles og påføres enhetlig kategorisering og metadata.

Ved hjelp av maskinlæring påfører vi metadata og kategorisering etter ønske fra deg som kunde, og rådgir gjerne med bakgrunn i for eksempel ArkivLett-standarden hva gjelder merking av byggesaksarkiver.

Ved å kategorisere og rekategorisere dokumenter fra gamle arkivbaser etter samme prinsipper som det skannede papirarkivet, sikrer vi en enhetlig struktur og merking av materialet . Dette gjør vi for at du som bruker skal kunne finne alt i ett søk, uavhengig av opprinnelig kilde og merking.

Vil du vite mer?

Bilde av Geir Harbak

Kontakt:

Geir Harbak
Produkteier braArkiv
Tlf: 918 58 480
Geir.Harbak@geomatikk-ikt.no

Artikler om braArkiv

braArkiv og kommunesammenslåing

braArkiv og kommunesammenslåing

27 september 2019

En kommunesammenslåing berører mange interne systemer, men også eksterne systemer, som f.eks.…

Les mer
braArkiv brukerforum på Facebook

Er DU bruker av braArkiv?

14 mai 2019

Vi har nå lansert et brukerforum på Facebook for brukere av vår…

Les mer