GeoSak forum

 

Geomatikk arrangerer GeoSak forum der vi i samarbeid med våre kunder vil utarbeide en plan for fremtidens GeoSak.

 

Vi håper at så mange som mulig av våre kunder har mulighet til å delta på workshopen, og gjennom dette bidra til at GeoSak blir et verktøy som forenkler både søkernes og saksbehandlernes hverdag.

Geomatikk har de senere år brukt betydelige summer på å etablere en ny løsning for kommunal søknadsbehandling for vei og VA – GeoSak. Vi ser at dette er blitt tatt godt i mot av kommunene, og at løsningen er tatt i bruk i mer enn 50 kommuner.

Vi viser til tidligere workshop og etterfølgende dialog om videreutvikling av GeoSak. Etter å ha foretatt en prioritering av innkomne endringsønsker, har Geomatikk utarbeidet en plan for videreutvikling av løsningen. Denne planen representerer en betydelig kostnad for Geomatikk og forutsetningen for en slik satsning, var at man fikk til et spleiselag mellom dagens bruker og Geomatikk.

Ut fra den responsen vi har fått på vårt forslag til videreutvikling, kan vi ikke se at det er tilstrekkelig vilje for å gjennomføre en felles satsning i form av et spleiselag i henhold til de ønsker som kom opp i workshopen tidligere i år.

Geomatikk må derfor vurdere alternativer for gjennomføring, og vil komme tilbake med en plan for videre arbeid når vi møtes på GeoSak forum.

Vi håper at så mange som mulig av dere har mulighet for å møte opp for å gi oss råd om videreutviklingen av GeoSak.

Workshopen vil bli gjennomført på Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen Hotel den 6. september 2018. Hotellet ligger i gangavstand fra lufthavnen.

Deltakelse på workshopen er gratis.

Agenda:
10:00 – 10:15 Velkommen, formål med workshopen
10:15 – 12:00 Geomatikk presenterer status og ulike utkast til videre planer i forhold til videreutvikling av GeoSak
12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 – 15:00 Kommunene svarer opp i forhold til  fremlagte planer, samt hvilke endringer som ønskes prioritert
15:00 – 15:30 Oppsummering og avslutning

 

Påmelding:
Frist for påmelding er 27. august 2018. Påmelding skjer ved å trykke på denne lenken, eller ved å kontakte Jorunn Solberg på tlf. 901 09 885.

MaxEmanuelson__J6A2664-Edit