Fagne AS setter bort kontroll av innmålingsfiler til oss i Geomatikk

For å sikre høy kvalitet på ny dokumentasjon, samt at alle krav i forskrift overholdes, har Fagne AS valgt å inngå en avtale med oss i Geomatikk om å bistå med kontroll av alle innmålingsfiler og bilder.

Fra og med 01.juni startet Geomatikk å kontrollere mottatte innmålingsfiler og bilder opp mot ledningsregistreringsforskriften og Fagne AS sin spesifikasjon. Innmålingsfilene og bildene leveres via bestillingsskjema i Ledningsportalen. Når filene er kontrollert og godkjent vil de bli gjort tilgjengelig for nedlastning for Fagne via Innsynsportalen.

Hva skal vi i Geomatikk godkjenne?

  • Bilder av grøft og dokumentasjon fra entreprenør
  • Innmålingsfiler produsert av både Fagne selv og eksterne entreprenører

Dersom innmålingsfiler eller bilder ikke oppfyller kravene i ledningsregistreringsforskriften eller Fagne AS sin spesifikasjon, vil vi i Geomatikk avvise filene og be nettselskapet eller entreprenøren sende inn nye innmålingsfiler eller bilder.

Fagne AS og andre som gjør innmålingsarbeid på vegne av Fagne kan benytte GeoGrav-appen til å ta bildene som skal legges ved, da disse kan knyttes direkte opp til prosjektet i appen med riktig posisjon og retning, som påkrevd.

Er du som netteier nysgjerrig på hvordan vi i Geomatikk kan bistå med innmåling eller kontroll av innmålingsfiler? Ta kontakt med vår salgssjef Bjørn Solberg:

Portrettbilde av mann

Bjørn Solberg
Salgssjef
bjorn.solberg@geomatikk.no
Tlf: +47 977 96 286