Taksering for eiendomsskatteformål i Oppland

referanse eiendomstaksering
Foto: https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Hedalsfjorden,_%C3%98ystre_Slidre.JPG

Eiendomsskatt i Øystre Slidre

Øystre Slidre kommune i Oppland har valgt Geomatikk IKT til å bistå med taksering for eiendomsskatteformål.
Planlegging og tilrettelegging er godt i gang, og vi starter med besiktigelse i felt i månedsskiftet april/mai.

Øystre Slidre kommune skal innføre eiendomsskatt på bolig-, fritids- og næringseiendommer for første gang, da de tidligere kun har hatt eiendomsskatt på verk og bruk.

Totalt er det 5.660 eiendommer som skal besøkes av våre besiktigere. Prosjektet foregår som alle våre prosjekter i tett samarbeid med kommunens eiendomsskattekontor. Vi har stort fokus på kompetanseoverføring og å gjøre kommunen i stand til å håndtere forvaltning av eiendomsskatten de kommende årene selv.

Prosjektet omtales i Avisa Valdres:

«Otto Sæterbø i Geomatikk IKT fortalde at i ei kommune hadde ordføraren vorte drapstrua på grunn av eigedomsskatt. Sæterbø trakk det fram som eit skrekkeksempel, men understreka kor viktig det er med ein god dialog om eigedomsskatten, både på sosiale medium og i media generelt.» (Avisa Valdres, 29.04.2017).

Les hele artikkelen her (krever pluss-abonnement).

Les mer om taksering for eiendomsskatt.