Nyhetsbrev oktober 2017

Eiendomstaksering i Gloppen Kommune
Gloppen Kommune har engasjert Geomatikk IKT til taksering av eiendommer. I løpet av høsten 2017 skal 3150 bolig- og fritidseiendommer takseres av våre besiktigere. Takseringen vil legge grunnlag for beregning av eiendomsskatt i kommunen. Denan og Rita fra vår eiendomsavdeling var i uke 38 til stede i Gloppen for oppstart av feltarbeidet. Les mer her.

Innsynsløsninger for publikum
Mange kommuner ønsker å effektivisere dialogen med publikum og næringsliv gjennom å tilgjengeliggjøre informasjon. Vi har flere forskjellige løsninger som vi ønsker å vise deg, både for eiendomsarkiv, datafangst i felt og takseringsprosjekt. Les mer her.

Oppgradering av braArkiv til Noark 5
Riksarkivet har godkjent oss som leverandør av Noark 5 arkivkjerne, og vi diskuterer gjerne med våre braArkiv-kunder om hvordan de kan oppgradere til Noark 5. Les mer her.

Nye arkivanalyser i nord og vest
Tre kommuner, Hamarøy, Tysfjord og Tysvær, har bedt oss om å utarbeide et beslutningsgrunnlag for igangsetting av deres digitaliseringsprosjekter. Arbeidet er så vidt i gang og arkivanalysene forventes å ferdigstilles i løpet av høsten. Interessert i å vite mer arkivanalyser? Les mer her.

Skal du også delta på konferanser i høst?
Vi deltar på eKommune, Teknologidagene, Service-konferansen, Powel-dagene og KOMTEK-dagene. Kanskje vi treffes?

Vi digitaliserer ikke bare papir
Vi digitaliserer nå Nesodden kommunes microfiche-arkiv. Dette gjøres for å få tilgjengeliggjort og samlet materialet i samme digitale arkiv som det tidligere skannede papirarkivet. Via våre løsninger vil kommunen kunne gjenfinne alt arkivert materiale på samme sted, uansett format, på en effektiv måte. Også Byantikvaren i Trondheim benytter seg av våre tjenester. Mange tusen lysbilder er nå søkbare gjennom samme arkivløsning som eiendomsarkivene. Les mer her.

Digitalisering og kategorisering
Mottar dere mye ustrukturert informasjon? Kommer dette inn på flere forskjellige steder? Brukes det mye tid på håndtering av informasjonen, i form av formatering, splitting av store dokumenter i enkeltsider, kategorisering og lagring? Med vår løsning dochub er du enklere ajour med både papir og e-post som mottas daglig. Det spiller ingen rolle hva det er, eller hvor det skal lagres – vi løser det med dochub. Vi ønsker å vise deg hvordan en av våre kunder håndterer informasjon på en enkel og effektiv måte. Les mer her.

Sosiale media
I forbindelse med ny grafisk profil for hele Geomatikk Gruppen lanserte vi i sommer våre nye nettsider, ta gjerne en titt: www.geomatikk-ikt.noFølg oss også gjerne på sosiale media. Her deler vi både faglige og mindre faglige oppdateringer fra hverdagen vår.

                                   

Copyright © www.geoikt.no, All rights reserved