Nytt takseringsprosjekt i Trysil kommune

I løpet av sommeren og høsten skal 10.500 bolig- og fritidseiendommer i Trysil kommune omtakseres, slik at kommunen får oppdatert grunnlag for beregning av eiendomsskatt i kommunen. Rita, Denan og Lise fra Geomatikk IKT styrer prosjektet fra vår side, og har ansvar for 11 besiktigere som skal rundt på eiendommene i kommunen og gjøre oppmåling av bygg og vurderinger av eiendommene.

Les  mer om prosjektet på Trysil kommune sine nettsider:
http://www.trysil.kommune.no/tema/bolig-og-eiendom/eiendomsskatt/Sider/Eiendomsskattetakseringa-2018-er-i-gang.aspx

 

Les mer om våre tjenester innen taksering for eiendomsskatt.