10 ting å huske på før 1. mars

sjekkliste før 1.mars

Den viktige datoen nærmer seg med stormskritt, og det er mye som skal på plass, uansett om kommunen foretar alminnelig taksering eller er midt i en tiårsperiode. Er DIN kommune i rute til utskriving av årets eiendomsskatt?

1. Har du redusert skattegrunnlaget på bebygde bolig- og fritidseiendommer med 30 %? 

2. Har du husket å redusere skattesatsen til maks 4 for bebygde bolig- og fritidseiendommer?

3. Har du husket å foreta ytterligere reduksjon i takstene for tidligere verk og bruk? For 2022 skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 4/7 

4. Har kommunestyret i din kommune husket å gjøre sitt årlige vedtak om fritak i henhold til paragraf 7 i eiendomsskatteloven? Skal du forberede lister for kommunestyret eller legge til rette for at hjemmelshavere kan søke om fritak fra eiendomsskatt? 

5. Har kommunestyret kontroll på budsjettvedtaket sitt for eiendomsskatten for skatteåret 2022 eller skal de gjøre justeringer i dette?

6. Har sakkyndig nemnd gjort endelig vedtak på nye og endrede takster for skatteåret 2022, og er disse i tråd med de gjeldende takseringsretningslinjer og verdinivået for tiårsperioden dere er inni?

7. Hvis kommunen din er i gang med alminnelig taksering for skatteåret 2023, husk at du må skrive ut skatt på nye og endrede eiendommer for skatteåret 2022, selv om dere har fokus på neste års utskriving.

8. Er din kommune omfattet av kommune- eller regionreform? Har du gitt kommunestyret det underlaget de trenger for å fatte avgjørelse om varighet og oppstart av overgangsperiode, harmonisering av skattesatser og bunnfradrag etc.

9. Har du en plan for utsending av skattesedler og utlegging av skattelister og fritakslister for offentlig ettersyn? Husk å beregne god tid, ikke start 28. februar!   

10. Har du nok kapasitet og kompetanse til å håndtere innkommende henvendelser i offentlig ettersyn, mottak av klager og den påfølgende klagebehandlingen?

 

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om eiendomsskatt, dersom du lurer på noe.

Lykke til med årets utskriving!   

Rita Karlsen

Skrevet av Rita Karlsen
Avdelingsleder Eiendomstaksering
rita.karlsen@geomatikk-ikt.no
Tlf: +47 976 73 421