10 ting å huske på før 1. mars

sjekkliste før 1.mars

Den viktige datoen nærmer seg med stormskritt, og det er mye som skal på plass, uansett om kommunen foretar alminnelig taksering eller er midt i en tiårsperiode. Er DIN kommune i rute til utskriving av årets eiendomsskatt?

1. Har du redusert skattegrunnlaget på bebygde bolig- og fritidseiendommer med 30 %?

2. Dersom din kommune i 2019 skrev ut eiendomsskatt med over 5 promille for bebygde bolig- og fritidseiendommer, har du husket å redusere skattesatsen til maks 5 for 2020?

3. Har du husket å foreta ytterlige reduksjon i takstene for tidligere verk og bruk? For 2020 skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 2/7.

4. Har kommunestyret i din kommune husket å gjøre sitt årlige vedtak om fritak i henhold til paragraf 7 i eiendomsskatteloven? Skal du forberede lister for kommunestyret eller legge til rette for at hjemmelshavere kan søke om fritak fra eiendomsskatt?

5. Har kommunestyret kontroll på budsjettvedtaket sitt for eiendomsskatten for skatteåret 2020 eller skal de gjøre justeringer i dette?

6. Har sakkyndig nemnd gjort endelig vedtak på nye og endrede takster for skatteåret 2020, og er disse i tråd med de gjeldende takseringsretningslinjer og verdinivået for tiårsperioden dere er inni?

7. Hvis kommunen din er i gang med alminnelig taksering for skatteåret 2021, husk at du må skrive ut skatt på nye og endrede eiendommer for skatteåret 2020, selv om dere har fokus på neste års utskriving.

8. Er din kommune omfattet av kommune- eller regionreform? Har du gitt kommunestyret det underlaget de trenger for å fatte avgjørelse om varighet og oppstart av overgangsperiode, harmonisering av skattesatser og bunnfradrag etc.?

9. Har du en plan for utsending av skattesedler og utlegging av skattelister og fritakslister for offentlig ettersyn? Skal du sende ut pr. brev eller bruke digital utsending?

10. Har du nok ressurser og kompetanse til å håndtere innkommende henvendelser i offentlig ettersyn og den påfølgende klagebehandlingen?

Har DU spørsmål eller behov for bistand til noe av dette?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!

Skrevet av
Rita Karlsen
Avdelingsleder Eiendomstaksering
rita.karlsen@geomatikk-ikt.no
976 73 421