5 gode grunner til å få bistand til årlig eiendomsskatteforvaltning

Mann måler opp med laser og ser på nettbrett

I perioden mellom de alminnelige takseringene må kommunene årlig ajourføre takstene på eiendommer hvor det har skjedd endringer det siste året. Det kan for eksempel være nye bygninger som er oppført, tilbygg, bygg som er revet, bruksendring, fradeling, grensejustering og seksjonering av eiendommer.

Eiendommer må besiktiges, registreres i Matrikkelen og i kommunens fagsystem for eiendomsskatt og de nye takstene må gjennomgås og vedtas i sakkyndig nemnd.

 

Her er 5 gode grunner til å få bistand til disse oppgavene:

#1 En leverandør av takseringstjenester kan hele takseringsløypa fra A til Å
En leverandør av takseringstjenester gjør ofte slikt arbeid på daglig basis og kan hele takseringsløypa, inkludert klagebehandling.

# 2 En leverandør av takseringstjenester er oppdatert på lovverket
Det skjer mye innen eiendomsskattefaget fra år til år. En leverandør av takseringstjenester vil alltid være oppdatert på aktuelle lover, regler, dommer og annen relevant informasjon.

#3 Det er ressurs- og tidsbesparende
For de fleste kommuner vil det å skulle forvalte eiendomsskatten være en tidkrevende jobb som kommer i tillegg til vanlige arbeidsoppgaver. En leverandør av takseringstjenester vil vite hva som må gjøres til enhver tid og hvordan, og kan gjøre en effektiv jobb, slik at kommunen slipper å bruke mye tid på taksering.

#4 Det er forutsigbart
Ved å ha rammeavtale med samme leverandør over flere år vil kommunen sikre seg tilgang til personell som kjenner akkurat deres kommune og deres rammer og retningslinjer. Det vil bidra til likebehandling av innbyggerne.

#5 Det er lærerikt
En leverandør av takseringstjenester vil gjerne inkludere eiendomsskattekontoret i arbeidet og være opptatt av at takseringskompetanse overføres til kommunen. Gjennom samarbeid om forvaltningen kan kommunen få lært opp egne ressurser til blant annet besiktigelse, takstregistrering, gjennomføring av nemndsmøter og offentlig ettersyn

 

Etter at vi i Geomatikk IKT bisto Voss kommune med å gjennomføre alminnelig taksering i 2009-10 har vi bistått kommunen med forvaltning av eiendomsskatt. Les mer om dette her: https://geomatikk.no/tjenester/taksering-for-eiendomsskatt/arlig-forvaltning/

Vi har i flere år bistått Ålesund kommune med det samme, og har nylig fått en rammeavtale med Arendal kommune om årlig forvaltning.

Vi ser at flere og flere kommuner utlyser slike oppdrag, nettopp fordi de har sett fordelene med å få slik bistand.

Les mer om hvilke tjenester vi kan tilby innen taksering for eiendomsskatt og ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

 

Skrevet av
Rita Karlsen
Avdelingsleder Eiendomstaksering
Lise Sagmyr Rønning
Konsulent Eiendomstaksering