Analyser og tilrettelegging

Legg et godt grunnlag for takseringsprosjektet

Matrikkelanalyser

En matrikkelanalyse utføres gjerne i forkant av et takseringsprosjekt for å kartlegge kvaliteten på matrikkelen, med fokus på bygningsdelen. Resultatet kan brukes til å vurdere arbeidsomfang på besiktigelse og matrikkelføring, samt å avdekke på hvilke områder en kommune bør kvalitetsheve matrikkelen.

Matrikkelanalyser kan brukes til å beregne hvor mye innføring av eiendomsskatt eller omtaksering kan gi i inntekt for en kommune, og som grunnlag til å beslutte eventuell bruk av formuesgrunnlag som metode for taksering av boligeiendommer.

Vi kan også utføre ulike analyser i kommunens fagsystem for eiendomsskatt, eiendomskartet og matrikkelen, som benyttes av sakkyndig nemnd i deres arbeid med å kvalitetssikre takstene og sikre likebehandling.

Ruteplanlegging og teknisk tilrettelegging

Vi kan bistå med konfigurering og klargjøring av kommunens fagsystem for forvaltning av eiendomsskatt. Vi har meget god kjennskap til hele databasestrukturen i KOMTEK og ISY ProAktiv, de mest benyttede forvaltningsprogrammene for kommuner med eiendomsskatt.

Vi kan også bistå med å tilrettelegge før oppstart av besiktigelse, med for eksempel ruteplanlegging for besiktigelse. Da legger vi opp en fornuftig ruteinndeling, presenterer arbeidsrutene i kart, og implementerer rutene som arbeidslister i kommunens eiendomsskatteprogram.

Analyser av omsetningsdata og forslag til sjablonger, takseringsretningslinjer og soneinndeling

Ved å benytte omsetningsdata og foreta analyser av markedsverdier og variasjoner av disse, kan vi foreslå sjablongverdier og soneinndelinger for sakkyndig nemnd. Vi har lang erfaring i å utarbeide takseringsretningslinjer som bidrar til likebehandling, det viktigste prinsippet når man jobber med eiendomsskatt.

Informasjon til innbyggere

Vi har lang erfaring i utarbeidelse og distribusjon av informasjon til innbyggere og hjemmelshavere, politikere, media og andre aktuelle eller involverte parter i ulike kommuner. All informasjon blir spesielt utarbeidet og tilpasset den enkelte kommune.

 

Kontakt gruppeleder Rita Karlsen her.