Besiktigelse i vakre Lesja

Besiktigelse i Lesja kommune_besiktigere ute i natur

Lesja kommune skal innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra og med 2021. Etter å ha brukt sommeren til teknisk tilrettelegging, utsending av informasjon til hjemmelshavere og kursing av sakkyndig nemnd og kommunens administrasjon, gikk startskuddet for besiktigelse 15. september.

Med oss på laget i dette prosjektet har vi 8 besiktigere, som skal besiktige 3 850 eiendommer i løpet av høsten. Disse har vært gjennom både teoretisk og praktisk opplæring.

Besiktigelse i Lesja kommune_besiktigere foran hytter

Lokalkunnskap + Erfaring = Sant!

Seks av besiktigerne er lokalkjent i Lesja kommune, mens to besiktigere har vært med på flere andre takseringsprosjekter for oss allerede. De to sistnevnte har nå byttet ut sjøutsikt i Arendal kommune til fordel for fjelluft og vakker natur i Lesja kommune. Vi er overbevist om at en blanding av nye og lokale besiktigere sammen med erfarne besiktigere er en god oppskrift for et vellykket eiendomsskatteprosjekt. De erfarne drar god nytte av lokalkunnskapen til de nye, mens de nye får gode sparringspartnere og støttespillere.

Besiktigelse i Lesja kommune_besiktigere med refleksvest besiktiger hytte

Besiktigerne bærer ID-kort og refleksvest med kommunelogo når de er på jobb, og de ringer eller banker alltid på dører før de går i gang med besiktigelsen. Oppgaven til besiktigerne er å kontrollere at faktainformasjon i kommunens eiendomsregister (matrikkelen), som for eksempel bruksareal og bygningstype, er korrekt. I tillegg fotograferer de eiendommene og foretar enkle vurderinger på bakgrunn av sakkyndig nemnd sine takseringsretningslinjer.

Du kan lese mer om oppstarten av besiktigelsen i lokalavisa Vigga her (krever plussabonnement).

Godt i rute med besiktigelsen

Vi på kontoret i Trondheim er virkelig imponert over de nye besiktigerne. De utfører arbeidsoppgavene sine på en effektiv og grundig måte, og vi ser allerede at lokalkunnskapen deres kommer til anvendelse. Selv om de har blitt spredt utover hele kommunen for å besiktige de eiendommene som først blir berørt av snø, har de allerede besiktiget over 2 000 eiendommer. Vi regner derfor med at besiktigelsen vil være avsluttet i god tid før juleferien.

Besiktigelse i Lesja kommune_landskapsbilder

Behov for kurs i besiktigelse?

Geomatikk IKT har lang erfaring med å holde kurs for besiktigere. Har din kommune egne besiktigere som trenger kurs, enten det er for helt nye besiktigere eller det gjelder oppfriskning i forbindelse med årlig forvaltning? Vi kan hjelpe dere med det! Alt du trenger å gjøre er å ta kontakt med oss!

 

Skrevet av
Marthe Lillegård Westrum
Jurist Eiendomstaksering
marthe-lillegard.westrum@geomatikk-ikt.no
911 95 580

Foto: Lise Sagmyr Rønning