Besiktigelse og taksering

Sjekk av faktaopplysninger og skjønnsmessig vurdering av eiendommen

Besiktigelse og taksering

Felles for besiktigelse og taksering av alle typer eiendommer er kontroll av faktaopplysninger og skjønnsmessig vurdering av hver enkelt eiendom.

Som besiktiger må man hele tiden ha fokus på likebehandling, og ha kjennskap til aktuelt lovverk. Det er avgjørende at besiktigere får grundig kalibrering i den enkelte kommunes takseringsretningslinjer.

Faktaopplysningene er hentet fra matrikkelen, og det er disse som legges til grunn for besiktigers arbeid. Oppgaven til en besiktiger er blant annet å kontrollere at de eksisterende opplysningene er korrekte, samt fotografere bygninger og tomt. I den grad det oppdages feil, skal besiktiger for eksempel måle bygninger og registrere manglende areal. Alt dette er dokumentasjon til bruk for sakkyndig nemnd.

Sakkyndig nemnd legger føringer for hvordan en besiktiger skal utføre skjønnsmessige vurderinger i felt. I nemndas retningslinjer inngår både generelle bestemmelser om kvadratmeterpriser, etasjefaktorer og sonefaktorer, og konkrete retningslinjer for hvordan enkelteiendommer skal vurderes.

Besiktigerne setter ikke takst, og de har heller ikke tilgang til takstopplysninger på nettbrettet de benytter for å gjøre jobben.

Vi anbefaler alltid i våre prosjekter at det tas bilder av alle eiendommer og bygninger for å dokumentere både fakta og vurderinger. Bildene er til stor hjelp for den videre kvalitetssikringen som skjer i etterkant av besiktigelsen. Da blir samtlige bilder, arealer, vurderinger og kommentarer fra besiktigelsen gjennomgått på vårt kontor i Trondheim, hvor vi har medarbeidere med til sammen 40 års erfaring i taksering for eiendomsskatt.

Vi har besiktigere med god kompetanse og erfaring fra mange takseringsprosjekter, og som kan taksere alle typer eiendommer i en kommune. Vi takserer også kompliserte eiendommer som kraftnett, vindmøller, oppdrettsanlegg og massetak.

Vi kan også lære opp kommunens egne besiktigere. Les mer om våre kurs og seminarer.

 

Trenger din kommune bistand til besiktigelse?

Kontakt gruppeleder Rita Karlsen her.