Blir årlig forvaltning av eiendomsskatt nedprioritert i din kommune?

Årlig forvaltning av eiendomsskatt

Ikke gå glipp av eiendomsskatteinntekter!

I løpet av et år skjer det mange endringer på eiendommene i en kommune. Det bygges, det bygges om, det rives og det fradeles, for å nevne noe. Slike endringer vil påvirke eiendomsskatten, og som regel medfører det høyere eiendomsskatteinntekter til kommunene dersom endringene fanges opp.

Og nettopp det er utfordringen. I mange kommuner settes det nemlig av svært lite ressurser til å håndtere eiendomsskatten i tiden mellom alminnelige takseringer og til å følge opp alle endringene som skjer fra år til år. Ofte oppleves arbeidet med årlig forvaltning av eiendomsskatt som en tilleggsoppgave til alle de andre oppgavene den ansvarlige for eiendomsskatt har. Det kan være utfordrende å holde seg oppdatert på faget til enhver tid, og det kan være vanskelig å gjennomføre den årlige forvaltningen etter nøyaktig samme retningslinjer som under den alminnelige takseringen, når man jobber så sjelden med det.

Bilder er gull verdt for mange enheter i kommunen

Jeg har tidligere vært kommunalt ansatt og jobbet med eiendomsskatt og byggesak. Etter den alminnelige takseringen fikk vi et godt oppdatert bildearkiv av alle eiendomsskatteobjekter, samt en god og oppdatert matrikkel. Begge deler er en stor fordel for andre enheter i kommunen! Teknisk enhet og innfordring er blant de som har god nytte av å bruke bildene fra eiendomsskattebesiktigelsen.

Bildebanken var gull verdt for eksempel i byggesaksbehandlingen, og gjorde at vi fikk oversikt over eiendommen det skulle bygges på, samt av nabolaget. Jeg merket også at jeg savnet ferske bilder i de påfølgende årene, når vi ikke fulgte opp de gode rutinene fra omtakseringen med å ta bilder av nye bygninger og bygningsendringer.

Dersom eiendomsskattekontoret mottar nye klagesaker på eiendomsskatten i år 2, 3 eller 9 etter den alminnelige takseringen, er det nyttig å ha bildemateriale som viser tilstanden til eiendommen på det tidspunktet eiendomsskattevedtaket ble vedtatt. Det er tross alt det opprinnelige eiendomsskattevedtaket som skal vurderes under klagebehandlingen i årene etter den alminnelige takseringen, uavhengig av hvilket år det ble klaget.

Vi jobber med det daglig og er oppdatert faglig!

Vi på avdeling for eiendomstaksering har til sammen 40 års erfaring med eiendomstaksering og matrikkelarbeid for over 60 ulike kommuner. Fra kontoret vårt i Trondheim jobber vi hver dag med eiendomsskatt og holder oss oppdatert på det faglige. Vi kan bistå din kommune med den årlige forvaltningen.

Les våre fem gode grunner til å få bistand til årlig forvaltning.

Vi har erfarne besiktigere som kan besiktige nye og endrede eiendommer, eller vi kan lære opp kommunenes egne besiktigere. Vi er matrikkelsertifiserte, slik at vi kan oppdatere matrikkelen for dere dersom det skulle være behov. Matrikkelføring har vi skrevet mer om her.

Vi kan bidra med registrering av takstforslag som skal vedtas av sakkyndig nemnd, og også selve behandlingen av takster i nemnda.

Vi har også utviklet et verktøy som kan effektivisere nemndsbehandlingen, hvor man har tilgang på all informasjon om eiendommen i ett og samme skjermbilde. Les mer om vår webinnsynsløsning for nemnda, eSkatt Torg.

Videre kan vi bistå med utskrivingen av eiendomsskatt til skattytere i form av å produsere informasjonsskriv og skattesedler som kan sendes ut via kommunens SvarUt-tjeneste eller i posten, samt utarbeidelse av skattelister.

Til slutt kan vi bistå med klagebehandling av eiendomsskattesaker, både klager på fakta og klager på takst. Vi har lang erfaring med å lage saksframlegg til nemnder, og med å bistå nemndene i deres behandling av klagesaker. Vi har også utviklet egne maler for svarbrev på klager.

Gode erfaringer i andre kommuner

Vi har samarbeidet med blant andre Voss, Ålesund, Arendal, Kristiansand og Trondheim kommuner med den årlige forvaltningen av eiendomsskatten. Les mer om hva noen av disse skriver om slik bistand her.

Sett bort jobben – få økte inntekter!

Ved å sette bort jobben med årlig forvaltning av eiendomsskatten til oss vil det gi dere økte inntekter fordi vi er drevne i faget og gode på å identifisere nye og endrede eiendommer. Dette frigir tid som deres egne ressurser vil kunne bruke på andre arbeidsoppgaver. Vi er effektive på besiktigelse og registrering, og vi har alltid likebehandlingsprinsippet i fokus. Vi vil kunne fange opp om tilbygg og påbygg er ferdigstilt, så hvis kommunen beregner vann- og avløpsgebyrer etter areal, vil disse gebyrene også kunne beregnes på nytt på bakgrunn av vår besiktigelse.

Vi anbefaler å inngå en rammeavtale med oss på årlig forvaltning, men dere kan også få bistand av oss som et enkeltoppdrag.

 

Ta kontakt med oss dersom din kommune ønsker bistand med den årlige forvaltningen av eiendomsskatten. Vi gleder oss til å samarbeide med dere!

 

Skrevet av
Marthe Lillegård Westrum
Jurist Eiendomstaksering
marthe-lillegard.westrum@geomatikk-ikt.no
911 95 580