En dag på avdeling Eiendomstaksering

Vår avdeling for eiendomstaksering har mye å henge fingrene i for tiden. Mange prosjekter er i avslutningsfasen, og fristen for utskriving av eiendomsskatt nærmer seg. Vi har tatt en prat med konsulent Lillian Johanna Haugsand for å se nærmere på hvordan det er å jobbe med taksering for eiendomsskatt.

Hvordan kan en vanlig dag på jobben se ut for deg?

En vanlig arbeidsdag består ofte av registrering av takstforslag for forskjellig typer eiendommer og oppdatering av bygningsdelen i Matrikkelen. Det kan være næringseiendommer, boligeiendommer eller fritidseiendommer, eller taksering av kraftnett.  Jeg jobber også med klagebehandling, prosjektregnskap- og oppfølging og produksjonsledelse, og jeg er også ute i felt og besiktiger.

Hvilke utfordringer møter du vanligvis på i løpet av en arbeidsdag?

For at takstforslagene skal bli mest mulig riktig er det nødvendig å bruke mye tid på kvalitetssikring og registrering, og da kan man møte på utfordringer med tanke på for eksempel areal. Det er ikke alltid at papirene stemmer med virkeligheten, og da må man sjekke ulike kilder for å få registrert korrekte faktaopplysninger.

Hva var det første prosjektet du var med på?

Det første prosjektet jeg var med på var omtaksering i Gloppen kommune. Der bisto vi kommunen med besiktigelse og taksering av bolig- og fritidseiendommer. Vi førte i Matrikkelen og registrerte takstforslag i KOMTEK. I samme periode jobbet jeg også med et omtakseringsprosjekt for Stryn kommune og klagebehandling for Elverum kommune.

Hvilke prosjekter jobber dere med nå?

For tiden jobber vi blant annet med omtaksering av bolig- og fritidseiendommer i Trysil kommune, taksering av næringseiendommer for Gjøvik kommune, omtaksering av verk og bruk til næring for Bjugn kommune og årlig forvaltning for Arendal kommune.

Hvilke tidsfrister må man forholde seg til når man jobber med taksering for eiendomsskatt?

Det er en absolutt frist som alle som jobber med eiendomsskatt må forholde seg til, og det er utskrivingsfristen som er 1. mars. Dersom man innfører eiendomsskatt for første gang er imidlertid denne fristen forlenget til utgangen av juni i utskrivingsåret, og første gang med bunnfradrag gir en måned ekstra utover 1.mars-fristen. Utover dette så har kommunene ofte satt egne frister som vi som leverandør må forholde oss til.

Hvorfor er den jobben du og dine kolleger gjør så viktig?

Den jobben vi gjør hever kvaliteten på mye av kommunens data. Matrikkelen blir oppdatert, og grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt blir bedre. I tillegg vil kommunene sitte igjen med mer kunnskap om taksering for eiendomsskatt i ettertid dersom de får opplæring og bistand fra noen som jobber med det til daglig.

Vi har tidligere skrevet en artikkel om hvorfor det er lurt å få bistand til årlig eiendomsskatteforvaltning.

Hva liker du best med å jobbe på avdeling Eiendomstaksering?

Jeg liker godt at dagene er så varierte, og det er spennende å få jobbe med kunder fra forskjellige steder i landet. I tillegg er vi på avdelingen et godt team, som jobber målrettet sammen for gjennomføre prosjektene våre på en best mulig måte. Vi har et positivt miljø og alle er innstilte på å yte best mulig service for våre kunder. I tillegg liker jeg godt å jobbe med tall og beregninger.

Kan du fortelle om en dag på jobben som var ekstra spennende?

Det er jo alltid ekstra spennende når vi venter på å få vite svaret på oppdrag vi har levert tilbud på. Rett før jul fikk vi vite at vi hadde fått et viktig oppdrag for Sør-Odal kommune som skal påbegynnes snart, og da var vi veldig spente da vi skulle lese svaret.

Hva synes du er det viktigste å tenke på når man driver med taksering for eiendomsskatt?

Det er veldig viktig å tenke likebehandling. Dette gjelder både når takseringsretningslinjene utarbeides, når man besiktiger, når man registrerer takstforslag, og ikke minst for sakkyndig nemnd.

Hva er dine beste tips for kommuner som skal i gang med et takseringsprosjekt?

Mitt beste tips for kommuner som skal i gang med et takseringsprosjekt er å begynne tidlig! Beregn gjerne mer tid enn det dere tror er nødvendig, og sett av tid til uforutsette hendelser. Det er viktig at arbeidet ikke blir forhastet. Beregner man nok tid sikrer man også at kvaliteten på arbeidet blir best mulig.  Et annet godt tips for kommuner som skal i gang med et slikt prosjekt er å være realistisk når det gjelder egen fagkunnskap og egne ressurser.

 

Vi har tidligere skrevet en artikkel om ting å tenke på for kommuner som skal i gang med ny alminnelig taksering.

 

Skrevet av
Lise Sagmyr Rønning
Konsulent Eiendomstaksering
Lillian Johanna Haugsand
Konsulent Eiendomstaksering