En oppdatert matrikkel gir samfunnet større forutsigbarhet

Oppdatert Matrikkel

En oppdatert matrikkel er nyttig for både kommunen og samfunnsaktører utenfor kommunen. Vet du egentlig hvilken tilstand matrikkelen i din kommune er i? Vet du hvor mange bygninger som mangler areal, og hvilke konsekvenser dette har for de ulike avdelingene i kommunen? En gevinst ved å ha en god og oppdatert matrikkel, er at dette gir hele samfunnet større forutsigbarhet!

 

Les mer om Matrikkelføring her, eller ta kontakt med avdelingsleder Rita Karlsen for mer informasjon.

 

Rita Karlsen
Rita Karlsen
Avdelingsleder Eiendomstaksering
rita.karlsen@geomatikk-ikt.no
976 73 421