Besiktigelse av eiendomsskatt i Arendal

4 medarbeidere fra Geomatikk IKT på båten over til en øy for å foreta besiktigelse

4 medarbeidere fra Geomatikk IKT på båten over til en øy for å foreta besiktigelse