Besiktigelse av eiendomsskatt i Arendal

Båt i Arendal til kai