Forvaltningshåndbok i eiendomsskatt

Checklist, property tax

Hvordan var det nå igjen, med den eiendomsskatten? Hva er reglene for når en eiendom skulle omtakseres, hvordan gjør man det rent praktisk egentlig, og hvordan får vi gjort det likt som de eiendommene som er taksert flere år tidligere? Er dette spørsmål du som ansatt på eiendomsskattekontoret har stilt deg selv, når kalenderen nærmer seg 1. mars med stormskritt?  

«Den store kloke boken» 

Løsningen på disse spørsmålene, og flere til, kan du enkelt finne igjen i kommunens forvaltningshåndbok for eiendomsskatt. Har ikke din kommune et slikt oppslagsverk, bør du sørge for at dette etableres.   

De som har levd noen år vil sikkert huske «Den store kloke boken» i The Julekalender. Her kunne de tre nissene Fritz, Hansi og Gynter finne svar på nesten alle verdens spørsmål, og boka inneholdt magiske formler. Det ville nok være en overdrivelse å hevde det samme om en forvaltningshåndbok i eiendomsskatt, men at du kan finne svar på alt du lurer på om hvordan du forvalter eiendomsskatten i tiden mellom de alminnelige takseringer, og attpåtil få smarte tips som vil gjøre arbeidet lettere, DET kan vi love deg.  

Dersom din kommune ikke har utarbeidet en forvaltningshåndbok endaog du ikke helt vet hvor du skal starte, så kan du lese om det vi mener er fem gode grunner til å få bistand til årlig eiendomsskattetaksering. 

Hva bør en forvaltningshåndbok inneholde?  

Håndboken må vise rollefordeling, ansvarsområder og arbeidsoppgaver knyttet til forvaltning av eiendomsskatteloven. Den må redegjøre for forvaltningsorganisasjonen og hvem som bidrar med hva, og når. Den må si noe om takseringsmetoden kommunen har valgt, hvilke retningslinjer som ligger til grunn, både overordnet og detaljert.  

Det kan være ulike personer som jobber med eiendomsskatt i kommunen i år 1, og 9 etter en alminnelig taksering, og målet er at det skal være like lett å sette seg inn i prosedyrer og rutiner for disse, som for de som var med på alminnelig taksering og som sitter med kunnskapen og erfaringen fra den gang.   

Forvaltningshåndboken må beskrive hvilke vedtak som må gjøres årlig, hvem som vedtar hva, og hvilke grunnlag som må forberedes før vedtakVidere hva som skal ut på offentlig ettersyn, hva som skal sendes til eier, hva eier kan klage på, og når. Ikke minst må alt av instrukser for matrikkelføring og registrering av takstforslag, kalibreringsnotat for besiktigelse, retningslinjer og prosedyrer for alle oppgaver som eiendomsskattekontoret skal håndtere, være samlet i oppslagsverket.  

Vi har i årenes løp utarbeidet mange forvaltningshåndbøker og bistått en rekke kommuner med deres årlige arbeid med eiendomsskattLes om hva noen av våre kunder har uttalt om å få bistand til årlig forvaltning 

Veien til en stressfri februar 

Februar er «høysesong» for alle som jobber med eiendomsskatt, og spesielt når det er alminnelig taksering. Det er imidlertid ikke lite som skal gjøres de øvrige årene heller. Det vet alle som har ansvar for å gjennomføre årlig forvaltning av eiendomsskatt.  

Ved å lage en forvaltningshåndbok får du:  

  • Samlet alle rutiner og prosedyrer på ett sted 
  • Oversikt over alle oppgaver som skal gjøres, hvem som skal gjøre dem og når de må gjøres 
  • Mindre sårbarhet og mindre personavhengighet fordi alle prosedyrer er nedskrevet 
  • Et lettere utgangspunkt for å lære opp nye medarbeidere på eiendomsskattekontoret 

Alt dette gjør at inngangen til et nytt år blir enklere og mindre stressende. Fordi du har oversikt og vet hva som skal gjøres!  

 

Usikker på hvor du skal begynne? Ta kontakt for en uforpliktende prat, så kan vi hjelpe deg i gang.  

 

Rita Karlsen

Skrevet av
Rita Karlsen
Avdelingsleder eiendomstaksering
rita.karlsen@geomatikk-ikt.no
+47 976 73 421