I rute til 1. mars!

Havn

Kalenderen nærmer seg slutten av februar, noe som betyr travle tider rundt omkring på kommunenes eiendomsskattekontor.

Mens sakkyndige nemnder gjør sine endelige takstvedtak, runder også vi av flere prosjekter.

2019 ble et spennende år for oss i Geomatikk IKT, der vi blant annet doblet antall ansatte på vår avdeling for eiendomstaksering.

Nå er vi i rute til 1. mars, og samtidig som vi bistår våre kunder med siste innspurt, fortsetter vi også for fullt i Arendal kommune, som omtakserer for skatteåret 2021.

Vi nærmer oss halvveis i besiktigelsen, og jobber parallelt med ajourføring av bygningsopplysninger i matrikkelen og registrering og kvalitetskontroll av takstforslag i KOMTEK.

2020, vi er klar for mer taksering, med enda større avdeling og økt kompetanse, kapasitet og erfaring!

Les mer om hvilke tjenester vi kan tilby innen taksering for eiendomsskatt og ta gjerne kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe din kommune!