Jurist Marthe i full sving på eiendomsavdelingen!

Vår avdeling for eiendomstaksering har ansatt en ny ressurs med lang erfaring innen faget. Vi ønsker Marthe Lillegård Westrum hjertelig velkommen, og er glade for å ha henne med på laget. 

Marthe er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har de siste fem årene jobbet som jurist i Elverum kommune. Der har hun jobbet mye med eiendomsskatt, og det var via Elverum kommunes omtakseringsprosjekt i 2016 at vi i Geomatikk IKT først ble kjent med henne. Marthe har erfaring med alt innen alminnelig taksering og årlig forvaltning av eiendomsskatt. I tillegg har hun erfaring fra mange andre relevante områder innen kommunal sektor, blant annet feilretting av matrikkel etter årlig vedlikehold utført av Kartverket, veiledning om og tidlig gjennomgang av byggesaker, ulovlighetsoppfølging og tilsyn.

Marthe tar med seg verdifull erfaring fra eiendomsskattekontoret og byggesak, og vi ser fram til å lære mye av henne.

«Som kommunalt ansatt har jeg fått oppleve hvor gøy det kan være å jobbe på eiendomsskattekontoret. Å forberede til offentlig ettersyn er mye arbeid, men samtidig er det et veldig viktig arbeid for å sikre kommunen en viktig inntektskilde.»

Marthe er lidenskapelig opptatt av matrikkelen, og særlig etter at Kartverket satte i gang prosjektet med sentral lagring av FKB-data. Dette fører til at andre aktuelle enheter får tilgang på ferske data mye oftere, da det tidligere kun var én gang i året.

«Jeg opplevde som kommunalt ansatt at matrikkelen er krevende å holde oppdatert, ofte grunnet lite kapasitet. Å holde matrikkelen oppdatert er jo så viktig, fordi det gir alle enheter med blant annet samfunnskritiske oppgaver enkel tilgang til ferske og oppdaterte data, slik at de slipper å slå opp i flere kilder for å finne de nyeste opplysningene. Det gjør hverdagen mer effektiv når man kan finne mye informasjon samlet på ett sted.

En god og oppdatert matrikkel er viktig for kommuneøkonomien. I forbindelse med løpende ajourføring og forberedelse til offentlig ettersyn var det mange matrikkelendringer som måtte oppdateres. I den forbindelse kunne man innimellom oppdage feil som kunne få konsekvenser for eiendomsskattetakstene. Typiske feil kunne være at det var registrert loftsetasje i stedet for hovedetasje, eller at noen bygninger og bygningsendringer ikke var registrert som tatt i bruk, selv om eier hadde fått tillatelse til det. Slike feil fører til at kommunen taper viktig inntekt som kunne bidratt til et bedre tjenestetilbud for innbyggerne.»

Mange kommuner skal nå i gang med klagebehandling eller ny alminnelig taksering. Slike prosjekter krever både tung kompetanse og mye kapasitet. Marthe er allerede godt i gang med arbeid i vårt prosjekt med omtaksering i Arendal kommune. Hun og resten av avdelinga er i tillegg klare til å bistå dersom kommuner trenger hjelp med klagebehandling eller ny alminnelig taksering.

Les hva vi tidligere har skrevet om ting å tenke på for kommuner som skal i gang med ny alminnelig taksering.

Trenger du bistand, ikke nøl med å ta kontakt!

Rita Karlsen
Avdelingsleder Eiendomstaksering
rita.karlsen@geomatikk-ikt.no
976 73 421