Klagebehandling

Saksbehandling av klager etter alminnelig taksering eller årlig forvaltning

Klagebehandling

Vi har lang erfaring med saks- og klagebehandling fra en rekke kommuner, og kan bistå kommuner med all aktuell saksbehandling for klager på eiendomsskatt, slik som kommunikasjon med klager, ny besiktigelse, registrering av endringer i matrikkelen og i kommunens fagsystem for eiendomsskatt, utarbeidelse av saksframlegg og forberedelser for behandling i nemnder, behandling av klager i nemndsmøter, registrering av endelig vedtak og informasjon om vedtak til klager.

Vi har utarbeidet egne maler for foreløpige svar, svarbrev på faktaklager og saksframlegg på klager som skal behandles i nemndene, som vi kan bruke i forbindelse med klagebehandlingen dersom kommunen ikke har egne maler.

Vi bistår gjerne med klagebehandling, uavhengig av om dere har benyttet oss i forbindelse med takseringen av eiendommene.

 

 

Vil du vite mer?

Portrettbilde av Marthe Lillegård Westrum

Kontakt:

Marthe Lillegård Westrum
Jurist Eiendomstaksering
+47 911 95 580
Marthe-Lillegard.Westrum@geomatikk-ikt.no