Kom i gang med klagebehandlinga!

Mann trykker på kalkulator

Klagefristen på eiendomsskatten har gått ut, og nå starter det omfattende arbeidet med å behandle klagene. Ser bunken med klager på eiendomsskatt uoverkommelig ut? Ikke fortvil, vi kan hjelpe dere!  

 kontoret vårt i Trondheim sitter 9 medarbeidere som kan bistå dere. Vi er alle matrikkelsertifiserte, og til sammen har vi 40 års erfaring innenfor eiendomsskattefaget! Vi har også juridisk kompetanse og lang erfaring med saksbehandling av eiendomsskatteklager.  

Vi kan tilby: 

 • Utsendelse av foreløpig svar 
 • Kategorisering og registrering av klager 
 • Behandling av klager på fakta som kan behandles administrativt 
 • Utarbeidelse av saksframlegg på klager som skal behandles av nemnder 
 • Utarbeidelse av saksframlegg på søknader om fritak etter eiendomsskatteloven § 7 
 • Overtakst – ny besiktigelse av eiendommer 
 • Oppdateringer og rettinger i matrikkelen og eskattprogramvare 
 • Webinnsynsløsning for nemnder som vil effektivisere nemndsmøtene (kompatibel for integrasjon med sak-/arkivsystemet Acos 
 • Bistand til gjennomføring av møter i sakkyndig nemnd og klagenemnd 
 • Registrering av endelig vedtak 
 • Utsending av informasjon om vedtak til klager 

 

Trenger dere hjelp med en eller flere av disse oppgavene, eller kanskje bare litt rådgiving og starthjelp?  

Ta kontakt da vel – vsitter klare til å hjelpe dere! 

Skrevet av
Marthe Lillegård Westrum
Jurist Eiendomstaksering
marthe-lillegard.westrum@geomatikk-ikt.no
911 95 580