Kurs og seminar

Økt kompetanse ved forvaltning av eiendomsskatt

Kurs og seminar

Vi tilbyr tilpassede kurs for alle roller i kommunens forvaltning av eiendomsskatt, blant annet kurs i besiktigelse, kurs i registrering av takstforslag i KOMTEK og ISY ProAktiv, kurs for takstnemnder og generelle kurs om eiendomsskatt.

Alle takseringsprosjekter krever grundig opplæring og løpende kalibrering av prosjektdeltakere. Fokus på kalibrering og likebehandling er viktig!

Kurs i besiktigelse

I vårt kurs i besiktigelse vil besiktigere få nødvendig opplæring og kalibrering i taksering av:

 • Boliger (eneboliger, flermannsboliger og leiligheter)
 • Våningshus på gårdsbruk
 • Fritidsboliger
 • Næringseiendommer

Besiktigerne vil før oppstart i felt få teoretisk opplæring i temaer som:

 • Aktuelle lovverk, med fokus på Eigedomsskattelov
 • Kommunens takseringsretningslinjer
 • Retningslinjer for arealmåling i henhold til Norsk Standard 3940, der målinger foretas utvendig og besiktiger må trekke fra veggtykkelser fra de utvendige målene
 • Vurderinger av forhold på og rundt eiendommene
 • Dokumentasjon av forhold på og rundt eiendommene i form av tekst og bilder
 • Rollen som besiktiger og hvordan de skal opptre i kommunikasjon med hjemmelshavere
 • Bruk av teknisk utstyr

Vi holder også tilpassede kurs i eiendomsskatt for blant andre:

 • Nemnder
 • Administrasjon/Eiendomsskattekontoret
 • Politisk ledelse (kommunestyre/formannskap)
 • Servicetorget/Informasjonskontoret

Kursene gis enten som selvstendige kurs tilpasset hver enkelt kommune, eller i forbindelse med prosjektgjennomføring. Ingen kommuner er like, noe vi tar høyde for i våre kurs.

 

Lyst til å vite mer?

Kontakt gruppeleder Rita Karlsen her.