Make matrikkelen great again!

Dame sitter å jobber på datamaskinen sin

I forbindelse med digitaliseringen av Norge og at mange prosesser skal automatiseres, så ser vi at en godt oppdatert matrikkel blir stadig viktigere. Kartverket har via sin Masterplan for matrikkelen igjen påpekt at god datakvalitet i matrikkelen er viktig for at matrikkelen skal være et pålitelig register for samfunnet.

Hvorfor er matrikkelen egentlig så viktig?

Har du sett vår animasjonsvideo som viser viktigheten av matrikkelen?

Matrikkelen er Norges offisielle register over eiendommer, adresser og bygninger. I forbindelse med planleggingsprosesser og beredskap er matrikkelen et viktig register som gir nødvendig informasjon til alt fra innbyggere som du og jeg, offentlige etater, privat næringsliv og ikke minst til nødetatene. Dersom datakvaliteten er dårlig, kan dette få konsekvenser for blant annet liv og helse. I tillegg vil man risikere å kaste bort mye tid på å lete etter de samme dataene i andre kilder. God datakvalitet på matrikkelen er derfor enormt viktig for å få gjennomført effektive prosesser i samfunnet.

Hvilken tilstand er deres matrikkel i?

Selv om mange kommuner har gjennomført tiltak for å bedre kvaliteten på sin matrikkel de senere årene, ser vi fortsatt i forbindelse med eiendomsskatteprosjekter at kommunene av ulike årsaker har utfordringer med å opprettholde datakvaliteten.

For å avdekke tilstanden på matrikkelen i din kommune, kan vi utføre en matrikkelanalyse, og basert på resultatet foreslå hvilke tiltak din kommune bør gjennomføre for å få økt kvalitet på matrikkelen. Vi kan bistå med matrikkelanalyser både i forbindelse med et eiendomsskatteprosjekt, eller som et frittstående prosjekt. Les mer om tjenesten her.

Matrikkelens plass i en effektiv hverdag

Datasystemene blir stadig smartere og mye automatiseres. For oss som driver med saksbehandling vil det frigi mye av vår tid når mange av prosessene automatiseres. For at denne prosessen skal gå riktig for seg, og at man kan dra nytte av teknologien, er det viktig at det finnes informasjon å hente ut.

Denne våren har vi vært så heldige å få ta i bruk Norkart sin nye programvare for KOMTEK i kommunene i Frogn, Randaberg, Grue og Saltdal. Vi som jobber med eiendomsskatt har ventet på «Nye KOMTEK» i mange år, og nå er den endelig satt i drift hos flere av Norkarts kunder.

Nye KOMTEK er bygd opp slik at matrikkeldata presenteres «live». Ved matrikkelendringer som påvirker en takst, kan man oppdatere taksten i henhold til matrikkelendringen med få klikk. Dette er med på å effektivisere besiktigelsen og registreringen i eiendomsskatteprosjekter.

 

En god og oppdatert matrikkel blir stadig viktigere i vår nye digitale og effektive hverdag. I Geomatikk IKT er vi seks medarbeidere med lang erfaring innen matrikkelføring og eiendomsskatt. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat, vi er klare for å hjelpe dere med matrikkelføring!

 

Portrettbilde av Marthe Lillegård Westrum
Skrevet av
Marthe Lillegård Westrum
Jurist Eiendomstaksering
marthe-lillegard.westrum@geomatikk-ikt.no
911 95 580