Matrikkelføring utenom takseringsprosjekter, sier du?

Mann foran PC med matrikkel

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister, med informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser.

Løpende oppdatering er nøkkelen

De fleste kommuner har fokus på å oppdatere bygningsdelen av matrikkelen samtidig som kommunen gjennomfører eiendomsskatteprosjekter. Vi anbefaler imidlertid å ha fokus på matrikkelføringen fortløpende, også utenom takseringsprosjekter, for å opprettholde kvaliteten på matrikkelen.

Vi kan bistå med enkeltoppdrag eller avlaste kommunen med løpende matrikkelføring. Dersom kommunen ønsker å gjøre føringsjobben selv, men ønsker å vite hvilken tilstand matrikkelen deres er i, kan vi gjennomføre matrikkelanalyser som avdekker hvordan det egentlig står til.

En god og oppdatert matrikkel er en viktig brikke i prosessen med digitaliseringen av Norge. Når jobben med å gjøre oppslag i registrene våre skal automatiseres, er det viktig at datasystemene har informasjon å hente ut.

Oppdaterte matrikkeldata vil i de fleste tilfeller kunne medføre merinntekter til kommunene i form av oppdaterte vann- og avløpsgebyrer og grunnlag for eiendomsskatt. Vi kan hjelpe dere med å skaffe en oversikt over bygninger som det er gitt byggetillatelser for, men som ikke er registrert ferdigstilt eller avlyst.

Sentral felles kartdatabase stiller krav til oppdatert matrikkel

I forbindelse med innføring av Sentral felles kartdatabase (SFKB) har det blitt enda viktigere for hele samfunnet at matrikkeldataene oppdateres fortløpende. Mange samfunnsaktører er avhengig av at dataene er oppdatert til enhver tid, og det gir store gevinster for beslutningstakere og planleggere når de har tilgang på ferske data. Dette er også med på å effektivisere de ulike planleggingsprosessene, ettersom man slipper å være avhengig av å be om oppdaterte data direkte fra kommunene. En annen gevinst er at dette gir hele samfunnet større forutsigbarhet.

Sett bort jobben – frigi tid

I mange kommuner har massivregistreringsprosjektene og vedlikeholdsrundene til Kartverket medført lange lister med feilregistrerte objekter. Vi i Geomatikk IKT kan bistå med å oppdatere byggbasen samtidig som vi oppdaterer matrikkeldataene, og kan dermed frigi ressurser i kommunen til å fokusere på andre viktige arbeidsoppgaver.

Trenger din kommune bistand til matrikkelføring? Vi er 6 medarbeidere med lang erfaring innen matrikkelføring, som står klare til å hjelpe nye kommuner med denne viktige oppgaven. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!  

 

Skrevet av
Marthe Lillegård Westrum
Jurist Eiendomstaksering
marthe-lillegard.westrum@geomatikk-ikt.no
911 95 580