Matrikkelføring

Matrikkelen i fokus - det lønner seg

Matrikkelføring

De fleste kommuner har fokus på å oppdatere bygningsdelen av matrikkelen samtidig som kommunen gjennomfører eiendomsskatteprosjekter. Vi anbefaler å ha fokus på matrikkelføringen fortløpende, også utenom takseringsprosjekter, for å opprettholde kvaliteten på matrikkelen.

Vi har 6 medarbeidere med lang erfaring innen matrikkelføring, som står klare til å hjelpe nye kommuner med viktige oppgaver som:

  • Oppdatering av matrikkelen i forbindelse med eiendomsskatteprosjekter
  • Løpende matrikkelføring
  • Gjennomgang av feillister fra Kartverket og oppdatering av byggbasen
  • Matrikkelanalyser for å avdekke tilstanden på matrikkelen
  • Oversikt over bygninger som har fått byggetillatelser men som ikke er registrert ferdigstilt
  • Registrering av søknadspliktige tiltak godkjent etter plan- og bygningsloven
  • Oversikt over eiendommer som er gjenstand for omtaksering fra år til år

Matrikkelen er sentral for svært mange, og er blant annet en viktig brikke i prosessen med digitaliseringen av Norge. Når jobben med å gjøre oppslag i registrene våre skal automatiseres, er det viktig at datasystemene har informasjon å hente ut.

Oppdaterte matrikkeldata vil i de fleste tilfeller kunne medføre merinntekter til kommunene i form av oppdaterte vann- og avløpsgebyrer og grunnlag for eiendomsskatt.

I forbindelse med innføring av Sentral felles kartdatabase (SFKB) har det blitt enda viktigere for hele samfunnet at matrikkeldataene oppdateres fortløpende. Mange samfunnsaktører er avhengig av at dataene er oppdatert til enhver tid, og det gir store gevinster for beslutningstakere og planleggere når de har tilgang på ferske data. Dette er også med på å effektivisere de ulike planleggingsprosessene, siden man slipper å være avhengig av å be om oppdaterte data direkte fra kommunene. En annen gevinst er at dette gir hele samfunnet større forutsigbarhet.

Trenger din kommune bistand til matrikkelføring? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Vil du vite mer?

Portrettbilde av Marthe Lillegård Westrum

Kontakt:

Marthe Lillegård Westrum
Jurist Eiendomstaksering
+47 911 95 580
Marthe-Lillegard.Westrum@geomatikk-ikt.no