Omtaksering av 730 næringseiendommer i Gjøvik

Prosjektoppstart for omtaksering i Gjøvik kommune

Gjøvik kommune skal i løpet av høsten 2018 omtaksere 730 næringseiendommer, og har valgt oss som leverandør!

Prosjektet inkluderer alt fra tilrettelegging for besiktigelse, feltarbeid med oppmåling og vurderinger, til registrering av bygningsopplysninger i matrikkelen og takstforslag i KOMTEK.

28.august hadde fem av våre besiktigere oppstart i felt og hele prosjektet skal være ferdig før nyttår, da kommunen skal skrive ut eiendomsskatt etter nye takster i hele kommunen fra 2019.

Vi takker Gjøvik kommune for oppdraget og ser frem til samarbeidet!

Les mer om våre tjenester innen taksering for eiendomsskatt.