Omtaksering i Rygge og Moss kommuner – Oppstart av feltarbeid

Taksering for eiendomsskatt

Moss og Rygge kommuner skal slå seg sammen til Nye Moss kommune fra 1. januar 2020, og omtakserer alle eiendommene for skatteåret 2020. De har engasjert oss til å utføre takseringsarbeidet.

Det er gjort et solid arbeid med forberedelser før besiktigelsen kunne starte. Vi i Geomatikk IKT har delt inn kommunene i passende arbeidsruter. Den sakkyndige fellesnemnda har utarbeidet et første forslag til takseringsretningslinjer, inkludert sjablonger. Disse retningslinjene er et viktig arbeidsdokument, da det danner grunnlaget for hvordan besiktigerne skal gjøre vurderinger på eiendommene. Det er blitt sendt ut informasjonsbrosjyre til alle eierne/hjemmelshaverne i kommunen, og det er lagt ut informasjon på kommunenes nettsider. I tillegg til dette er det alltid mye tilganger og teknisk tilrettelegging som må være på plass.

Ført oppstart i felt 19. mars gjennomgikk besiktigerne grundig kalibrering i den nye kommunens takseringsretningslinjer. Dette er utrolig viktig for at alle besiktigerne skal vurdere eiendommene likt, og tenke likt. Det skal med andre ord ikke spille noen rolle hvilken besiktiger som har vært på eiendommen.

Ved besiktigelsen skal areal på bygninger kontrolleres, det skal tas bilder og gjøres vurderinger av forhold på og rundt eiendommene. I tillegg er det viktig med god kommunikasjon med de hjemmelshaverne vi treffer når vi er ute i felt.

13 besiktigere er nå i full sving for å besiktige de over 15.000 eiendommene som skal få ny takst fra neste år av!

Taksering for eiendomsskatt

Les mer om våre tjenester innen taksering for eiendomsskatt.