Oppstart av feltarbeid for eiendomsskatt i Frogn kommune

Frogn kommune skal innføre eiendomsskatt for første gang fra skatteåret 2022, og vi bistår kommunen med arbeidet. Prosjektet innebærer at over 3.600 eiendommer skal besøkes i løpet av våren.

1.mars gikk startskuddet, og fra denne datoen av er sju besiktigere å finne rundt omkring i kommunen.

Besiktigerne skal kontrollere areal på bygninger, de skal ta bilder av både tomt og bygninger, og gjøre vurderinger av forhold på og rundt eiendommene. I tillegg er det viktig med god kommunikasjon med de hjemmelshaverne de treffer når de er ute i felt.

Samtidig har vi i Trondheim begynt arbeidet med å få registrert riktig faktainformasjon om eiendommene i matrikkelen og få kvalitetssikret takstforslag i KOMTEK, basert på informasjonen besiktigerne samler inn i felt.

Dette er vårt første prosjekt hvor vi benytter Norkart sin nye eiendomsskattemodul, som vi har skrevet om i vår oppsummering av KOMTEK-dagene 2021. Dette blir spennende! 😊

 

 

Rita Karlsen

Skrevet av Rita Karlsen
Avdelingsleder Eiendomstaksering
rita.karlsen@geomatikk-ikt.no
Tlf: +47 976 73 421