Oppstart av feltarbeid – Omtaksering i Sør-Odal kommune

Omtaksering i Sør-Odal kommune

Våre besiktigere er nå i full sving for å besiktige de rundt 4.000 eiendommene i Sør-Odal kommune som skal få ny takst fra 2020!

Samtidig har vi i Trondheim begynt arbeidet med å få registrert riktig faktainformasjon om eiendommene i Matrikkelen og få kvalitetssikret og lagt inn takstforslag i KOMTEK, basert på informasjonen besiktigerne samler inn i felt.

Lokalavisa Glåmdalen i Sør-Odal har omtalt begivenheten og vår prosjektleder Rita Karlsen forteller følgende til avisa:

For oss er det viktig å sørge for at faktagrunnlaget blir riktig, slik at eiendomsbesitterne blir behandlet likt ut ifra kriteriene
som er satt opp. Dette er en vanskelig og i manges øyne ikke en populær jobb, men vi må levere fra oss et arbeid med kvalitet. Jeg kan love at vi skal
gjøre vårt beste.

Du kan lese hele artikkelen her (krever plussabonnement).

Huseiernes Landsforbund har også uttalt seg i avisa, og selv om de på prinsipielt grunnlag er mot kommunal eiendomsskatt, berømmer de Sør-Odal kommune for å tenke mye riktig rundt omtakseringen.

 

Les mer om våre tjenester innen taksering for eiendomsskatt.