Oppstart av takseringsarbeid i Skaun kommune

Skaun kommune skal omtaksere verk og bruk til næring i forbindelse med lovendringene som trer i kraft i 2019. De trenger også bistand til å gjennomføre besiktigelse i forbindelse med klagebehandling.

Vi er valgt som leverandør, og skal levere komplette takster for eiendommene. I midten av oktober hadde Lise og Denan fra vår avdeling Eiendomstaksering første dag med besiktigelse, og kommunen viste seg fra sin beste side med strålende sol og frisk høstluft.

Vi takker for oppdraget og ser fram til å jobbe videre med dette utover høsten!

 

Les mer om våre tjenester innen taksering for eiendomsskatt.