På etterskudd med registrering av søknadspliktige tiltak i matrikkelen?

Stresset dame jobber på PC

Vi samarbeider denne våren med en kommune på Vestlandet om et eiendomsskatteprosjekt, og i den forbindelse har vi også bistått med registrering av tiltak etter plan- og bygningsloven på etterspørsel fra kommunen.

Ressursmangel i kommunene

Det er flere årsaker til at en kommune ikke rekker å registrere tiltakene i matrikkelen innen fristen. Hovedårsaken er imidlertid en gjenganger: Kommunene har ikke nok ressurser til å prioritere denne arbeidsoppgaven.

Selv om plan- og bygningsloven er endret slik at ikke alle tiltak lengre er søknadspliktige, viser statistikker fra Kartverket at fylkene i Norge i gjennomsnitt har et etterslep på 27 % pr. 1. mai i år. Noen fylker har tilsvarende tall på over 40 og 50 %.

Tidsfrist på 5 dager 

I en arbeidshverdag hvor søknadene renner inn, kan det være vanskelig nok å rekke saksbehandlingsfristene som plan- og bygningsloven har satt. Det er derfor ikke så rart at det er vanskelig å oppfylle den svært korte fristen for matrikkelføring, som etter matrikkelloven kun er på 5 dager!

Føler du deg «truffet»? Ta kontakt med oss, så vi kan hjelpe din kommune med å komme ajour med matrikkelløyvene.

 

Miriam Runstrøm

Skrevet av Miriam Runstrøm
Fagansvarlig matrikkel
miriam.runstrom@geomatikk-ikt.no
Tlf: 928 85 737