Fornøyd kunde etter omtakseringsprosjekt i Elverum kommune!

«Geomatikk IKT har til fulle oppfylt våre forventninger til både samarbeidsevne og vilje til kunnskapsdeling.»

 

Da Elverum kommune i 2016 skulle foreta full omtaksering av kommunens 11.000 eiendommer, ble vi i Geomatikk IKT valgt som leverandør. Omtakseringen omfattet alle skattepliktige eiendommer i kommunen, herunder boliger og fritidsboliger, næringsbygg, verk og bruk, elektroniske kommunikasjonsanlegg, samt energinett. Omtakseringen la grunnlag for utskriving av eiendomsskatt etter nye takster fra og med skatteåret 2017.

 

Oppdraget omfattet:

  • Nødvendige forberedelser, herunder blant annet teknisk tilrettelegging, ruteplanlegging, opplæring og kalibrering av besiktigere, utarbeidelse av rammer og retningslinjer
  • Besiktigelse og taksering av alle skattepliktige eiendommer i kommunen
  • Registrering og korrigering av uregistrerte og feilregistrerte bygg i Matrikkelen i etterkant av besiktigelsen
  • Registrering av takstforslag i KomTek sin eiendomsskattemodul, og opplæring av kommunens eiendomsskattekontor i arbeidet
  • Deltakelse i møter med sakkyndig nemnd
  • Telefonmottak og annen bistand i offentlig ettersyn
  • Klagebehandling

 

Etter ønske fra kommunen har vi også videreutviklet vår webinnsynsløsning for nemndsmedlemmer, eSkatt Torg, slik at løsningen har integrasjon mot kommunens sak-/arkivsystem.

 

Kunden skriver:

I anskaffelsesrunden for innkjøp av takseringstjenester valgte vi å legge vekt på samarbeidsvilje og vilje til kunnskapsdeling underveis i prosjektet, selvfølgelig i tillegg til at pris ble tillagt stor vekt. Vi mottok 8 tilbud, hvorav Geomatikk IKT var blant de som ut fra disse kriteriene gikk videre til «finalerunden», og til slutt ble valgt som vår samarbeidspartner for omtakseringsprosjektet.

Geomatikk IKT var delaktige i utarbeidelsen av rammer og retningslinjer for takseringen, sammen med Sakkyndig takstnemnd, og de foretok opplæring av medlemmer både i Sakkyndig takstnemnd og Klagenemnda. De engasjerte og lærte opp lokale besiktigere til å gjøre arbeidet i marken. Disse ble styrt, i samarbeid med kommunens eget eiendomsskattekontor, slik at arbeidet gikk effektivt og greit i løpet av den tiden som var avsatt. Samtidig med at arbeidet ute i marken pågikk ble det registrert i Komtek og matrikkelen både hos Geomatikk IKT og i kommunen.

Gjennom samarbeidet med Geomatikk IKT har vi nå fått lært opp egne ressurser slik at vi er selvgående i forhold til den løpende årlige takseringen. Våre kontaktpersoner i Geomatikk IKT har vært imøtekommende, kunnskapsrike og til stede for oss gjennom hele prosessen. Geomatikk IKT har til fulle oppfylt våre forventninger til både samarbeidsevne og vilje til kunnskapsdeling.

 

Kontakt Elverum kommune
Svein Kåre Hovde
Enhetsleder byggesak
Telefon: 62 43 31 07
E-post: svein.hovde@elverum.kommune.no

 

Les mer om våre tjenester innen taksering for eiendomsskatt.