Referansecase Indre Fosen kommune

Taksering av eiendommer på Indre Fosen

Det siste året har vi bistått Indre Fosen kommune med taksering av eiendommer for eiendomsskatt. Prosjektet startet i mai 2021 og eiendomsskatten ble skrevet ut innen 1. mars 2022.

Vi har bistått kommunen med alt fra utarbeidelse av sjablonger og takseringsretningslinjer, teknisk tilrettelegging, ruteplanlegging, besiktigelse, oppdatering av faktaopplysninger i matrikkelen, registrering av takstforslag og kvalitetssikring, til utskriving av eiendomsskatt og offentlig ettersyn.

Indre Fosen kommune har valgt å benytte Skatteetatens formuesgrunnlag for taksering av boliger, og vi har bistått kommunen i arbeidet med å implementere og registrere disse i forvaltningssystemet for eiendomsskatt. I etterkant av at eiendomsskatten ble lagt ut til offentlig ettersyn har vi også bistått kommunen med klagebehandling.

Vi har vært på flere reiser til kommunen for å besiktige eiendommer og for å delta i prosjektmøter med kommunen og ett kommunestyremøte. Vi tør å påstå at vi har besøkt så å si alle kriker og kroker av kommunen – definitivt i all slags vær!

Vi har opplevd kommunen både på sommer, høst og vinter, og vi har besiktiget eiendommer ved hjelp av både bil, båt, snøscooter, til fots og med truger. Under innspurten av besiktigelsen i fjor vinter fikk besiktigerne selskap av ekstremværet Gyda, og vi fikk virkelig kjenne på naturkreftene langs kommunens kystlinje.

Indre Fosen er en kommune som har veldig variert terreng, med både sjø og fjell og alt midt imellom. Det er mange små og koselige tettsteder og bygder i kommunen som hver har sin sjarm.

Referansecase Indre Fosen

Vi i Geomatikk IKT har opplevd samarbeidet med Indre Fosen kommune som godt og konstruktivt. Da vi spurte økonomisjef og prosjektleder Ørjan Dahl i Indre Fosen om kommunens opplevelse, uttalte han følgende:

«Gjennom hele prosessen med taksering i kommunen så har Geomatikk IKT vært en meget god partner, de har fulgt tidsplanen de satte og tok også på seg oppdraget med å taksere næringsbygg på meget kort varsel. Begge jobbene er blitt utført eksemplarisk. De er nesten alltid tilgjengelige og har god kompetanse til å svare ut på våre spørsmål. I forbindelse med klagebehandling har Geomatikk IKT hjulpet oss med å sikre at alt er blitt behandlet korrekt, de har i den forbindelse bidratt med å skrive saksfremlegg og andre nødvendige svar til innbyggerne.»

Økonomimedarbeider May Hilde Skarsaune legger til:

«Samarbeidet med Geomatikk IKT har vært meget bra, raske tilbakemeldinger og løsninger på alle problemstillinger. Mye av kunnskapen jeg nå sitter med om eiendomsskatt har jeg fått gjennom dette samarbeidet. Vil varmt anbefale å bruke Geomatikk IKT ved innføring av eiendomsskatt. Prosjektgjennomføringen har vært profesjonell fra start til mål!»

 

Kontakt Indre Fosen kommune

Ørjan Dahl
Økonomisjef og prosjektleder eiendomsskatteprosjektet
Telefon: 414 78 709
E-post: orjan.dahl@indrefosen.kommune.no

Solnedgang på Indre Fosen