Startskuddet har gått – nå er vi å se i Arendals gater!

Eiendomsskattetaksering i Arendal kommune
Nå er vi endelig i gang med besiktigelsen i Arendal!

10 blide besiktigere i oransje vester vil være å se rundt omkring i kommunen det nærmeste året. De skal rundt og kontrollere areal på bygninger, fotografere eiendommer og samle inn informasjon for sakkyndig nemnd som skal fastsette ny eiendomsskattetakst på nærmere 28.000 eiendommer.

Alle bilder, alle arealer og alle kommentarer fra besiktigerne gjennomgås og kvalitetssikres av oss på kontoret i Trondheim, som utarbeider takstforslag til sakkyndig nemnd, basert på retningslinjene til nemnda. Arendal kommune vil på grunn av dette prosjektet dermed få en fullstendig oppdatert bygningsdel i Matrikkelen som alle enheter i kommunen vil få god nytte av.

Les mer om våre tjenester innen taksering for eiendomsskatt.